Židovský hřbitov

Židovský hřbitov byl založen roku 1803 a je památkově chráněn. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z poloviny 19. století. Židovské osídlení v Kamenici nad Lipou je datováno již okolo roku 1603. V roce 1904 žilo v Kamenici nad Lipou a přilehlých obcích 163 židovských obyvatel. V polovině 19. století to bylo okolo 120 obyvatel a v roce 1930 už jen 30 obyvatel, souviselo to se stěhováním Židů do větších měst. Židovský hřbitov je na izolovaném místě a obklopen lesem, nachází se ale nedaleko silnice. Nejstarším rodem pochovaným na hřbitově je rodina Wetheimerů. Náhrobní kameny jsou mramorové, žulové, vápencové i pískovcové a nejstarší z nich pochází z roku 1807. Na některých z nich jsou vyryty reliéfní dekorace a Hebrejské, Německé či České nápisy. Během let byly některé z kamenů ukradeny, vandalismus je dodnes největší hrozbou hřbitova. Zdejší židovská náboženská obec zanikla za nacistické okupace, kdy byli obyvatelé židovského původu transportováni do koncentračních táborů. V tomto období začal hřbitov chátrat. Vandalové ničili náhrobní kameny i kamennou zeď a v roce 1959 byl hřbitov ve stavu naprosté devastace. Ing. Pavel Roubal z Častrova byl první, kdo v polovině 80. let 20. století “objevil” zničený hřbitov. Většina náhrobních kamenů byla povalena nebo rozlomena. S pomocí své rodiny opravil pan Roubal nejprve kamennou zeď a poté i polámané náhrobky. Vyrobil také novou železnou vstupní bránu, kterou navrhl známý moravský sochař Otmar Oliva. Hřbitov je majetkem Židovské náboženské obce v Praze, která také finančně podpořila některé opravné práce. Od 8. května 1996 je na židovském hřbitově umístěna také pamětní deska se 46 jmény obětí holocaustu. Odhalila ji ing. Věra Roubalová, dcera pana Roubala.

Židovský hřbitov

Obr.: Židovský hřbitov u Antonky

Více fotografií zde